ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

        ΜΕΛΕΤΕΣ  

    Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια εύρεσης λύσεων για τον πελάτη- συνεργάτη, ώστε αφενός να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς που ζητάει και αφετέρου, οι λύσεις να ταιριάζουν στο χώρο και το φυσικό περιβάλλον.

    Όταν λοιπόν κάποιος αποφασίσει να επενδύσει στη δημιουργία ενός παιδότοπου, ο πωλητής μας λειτουργεί ως σύμβουλος:

Πραγματοποιεί αυτοψία και φωτογράφηση του χώρου.
 

Στην συνέχεια το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας και το τμήμα παραγωγής αναλαμβάνουν τη δημιουργία μακέτας- γραφικής αναπαράστασης του έργου.
 

 

Παρουσιάζονται στον πελάτη λύσεις για την επένδυση που θέλει να κάνει, με βάση τις δικές του ανάγκες και τη δική μας εξειδικευμένη εμπειρία.
 

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μακέτα και αποτελεί πιστή της αναπαραγωγή.
 

   SITE MAP

 

 

 

 

Designed by PowerSite © 2005 Super Sport A.E.